دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر یکی از مراکز آموزش عالی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در شهر ایرانشهر است. این دانشگاه با جمعیتی 1.328.363 نفر در وسعت 88.349 هزار کیلومتر مربع شامل شهرستان‌های ایرانشهر، دلگان، سرباز، دشتیاری، راسک ،چابهار، مهرستان فنوج، قصرقند، کنارک و نیکشهر ،زرآباد ،لاشار و بمپور خدمات بهداشتی و درمانی ارائه می‌کند. در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر در دو بخش بهداشت با 136 مرکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی و 520 خانه بهداشت دولتی و بخش درمان با 90پایگاه اورژانس شهری و جاده‌ای و 10 بیمارستان مشغول به ارائه خدمات است.